Enlig og impotent

(skrevet ud fra patientberetninger)

Vi lever i en tid, hvor flere og flere lever som singler eller enlige. Kernefamilien er ikke længere normen, og de fleste mennesker vælger den livsform, der passer dem bedst.
Der er imidlertid en gruppe mænd, som hverken føler eller oplever, at de har nogen muligheder for at vælge. De føler sig dømt til en tilværelse som enlige.

Halvdelen af alle middelaldrende mænd har problemer med potensen, og for denne halvdel er impotens /rejsningsbesvær / Erektil Dysfunktion en næsten uoverstigelig hindring for igen at indgå i et forhold, hvis de først er blevet enlige, og i manges tilfælde er impotensen en af de væsentligste årsager til, at det forhold de var i, gik i stykker.

Seksuelle “nederlag”, hvor penis ikke vil rejse sig, får mange mænd til at kontakte deres egen læge, og resultatet er stort set altid en recept på viagra. Størstedelen af praktiserende læger ved ikke, at det findes andre muligheder end medicinsk behandling. Viagra og cialis har det desværre med at miste virkning over tid, til gengæld er der en tendens til at de ubehagelige bivirkninger tiltager.

Når mænd med impotensproblematikker oplever, at de, selv ikke med medicin, kan være sikre på at være potente, opbygges der gradvist en psykisk overbygning på rejsnings-problemet. Jo længere tid manden har været impotent, jo større bliver den psykiske overbygning på lidelsen.
Når manden skal præstere sammen med en partner, er det dominerende tanker som: “bare jeg kan, mon jeg kan, bare det lykkes” der fylder. Manden befinder sig i en stress situation, hvor stresshormonet cortisol farer rundt i kroppen, og resultatet er impotens. 
Enten vil penis slet ikke erigere, eller også er det en meget kort fornøjelse. Impotens begynder som en fysisk lidelse og med tiden kommer der en psykisk overbygning på lidelsen.

En mand som ikke stoler på / selv tror på, at han kan få erektion, trækker sig ofte fra det han savner mest af alt, nemlig socialt og intimt samvær. Resultatet er mistrivsel, depressioner, misbrug, ændret adfærd i negativ retning på en mængde områder…
Alt det man forbinder med ” Sure Gamle Mænd”.

Den gode nyhed er, at impoten kan helbredes. 
Fokuseret Shockwave Behandling helbreder impotens hos 75-80%. Behandlingen er smertefri, sikker og effektiv. I klinikken behandles den fysiske årsag, som for langt størstedelens vedkommende er noget så banalt som forkalkning i blodårerne til- og i svulmelegemerne penis. De første tegn på at penis igen fungerer, er natlige erektioner og morgenrejsning, ældre patienter vil også opleve, at behovet for at stå op flere gange om natten for at lade vandet aftager. 
Når manden oplever, at han igen fungerer rent fysisk, vender selvværd og selvtillid tilbage, og han kan igen søge kvindeligt selskab uden angst for at opleve seksuelle nederlag.